De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.electronic-bee.com en door Electronic Bee verstrekte informatie en instructies, hieronder vallen ook de sociale media websites en profielen op Facebook, Twitter en Instagram.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Electronic Bee is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s die verstrekt worden via deze website op enigerlei wijze te reproduceren of te vermenigvuldigen.

Electronic Bee besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van het op haar website gepubliceerde. Desondanks kan het voorkomen dat zich kleine onvolkomenheden voordoen. Aan de inhoud van het gepubliceerde kunnen geen rechten worden ontleend. Electronic Bee is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

De links op deze website, welke naar websites van derde partijen leiden, staan niet onder controle van Electronic Bee. Zij is niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid of de inhoud van websites van derden. Het beschikbaar stellen van websites van derden wordt door Electronic Bee gezien als een service en niet als een vereiste.